Оферта

Договір оферти

 • 1.1.1. Інтернет-сайт – це однозначно ідентифіковане місце в мережі Інтернет (віртуальному просторі), в якому розташовується інформація, оформлена та структурована певним чином. Для цілей цієї Оферти Інтернет-сайтом Виконавця визнається сайт, розташований в мережі Інтернет за адресою: https://profrepetitor.com.ua/.
 • 1.1.2. Виконавець – Фізична особа підприємець, що уклала з Замовником Договір на надання послуг на умовах, передбачених цією Офертою, шляхом акцепту цієї Оферти Замовником, тобто її повного і беззастережного прийняття;
 • 1.1.3. Замовник – будь-яка особа, що уклала з Виконавцем Договір на надання послуг на умовах, передбачених цією Офертою, шляхом її акцепту, тобто повного і беззастережного прийняття всіх умов цієї Оферти. В рамках цієї Оферти поняття «Замовник» і «Репетитор» мають ідентичний зміст;
 • 1.1.4. Клієнт – фізична або юридична особа, яка доручила Виконавцю організувати підбір та пошук Репетитора для платних індивідуальних занять та (або) консультацій, виконання інших робіт по вибраному ним для себе особисто або для третіх осіб напрямку (галузі, предмета);
 • 1.1.5. Оферта – даний документ, що є пропозицією укласти Договір на надання послуг з будь-якою особою, яка відгукнеться на його прийняття на умовах, зазначених у цій пропозиції;
 • 1.1.6. Акцепт Оферти – повне й беззастережне прийняття Оферти, здійснюване шляхом натискання на кнопку «Згоден». З моменту натискання на кнопку «Згоден» умови цієї Оферти вважаються прийнятими Виконавцем, а Договір на надання послуг вважається укладеним;
 • 1.1.7. Електронна пошта – спеціальна технологія, яка забезпечує пересилання та отримання електронних повідомлень, листів, файлів, документів, тощо;
 • 1.1.8. Бек-офіс – спеціальний простір на Інтернет-сайті Виконавця, що надається Замовнику після реєстрації на Інтернет-сайті Виконавця і містить певну інформацію про Замовника і послугах, що надаються їх Клієнтам;
 • 1.1.9. Контактна інформація про Замовника - відомості, що містять номери телефонів, адресу місця проживання, особисті дані Репетитора та інші особисті відомості.
 • 1.1.10 Адміністратор — особа, яка є офіційним представником Виконавця перед Замовником та Клієнтом, здійснює розподіл замовлень між Репетиторами, перевірку інформації, вказаної Замовником та виконує інші функції, передбачені цією Офертою та іншими нормативними документами.
 • 1.1.11 Кількість Адміністраторів та їх персональний склад визначається Виконавцем в одноосібному порядку. Скарги на дії чи бездіяльність Адміністраторів та подяки можуть бути надіслані на електронну пошту, вказану на Інтернет-сайті із зазначенням всіх обставин, які передували написанню подяки (скарги).
 • 1.2. В Оферті можуть бути використані поняття і терміни, не визначені в пункті 1.1. цієї Оферти. У цих випадках тлумачення понять і термінів здійснюється відповідно до тексту, смислу і призначення даної Оферти. У разі відсутності однозначного тлумачення поняття і терміна в тексті Оферти слід керуватися тлумаченням понять і термінів: в першу чергу – визначеним на Інтернет-сайті Виконавця, у другу чергу – у відповідності з цивільним законодавством.
 • 2. Предмет цієї Оферти
 • 2.1. Предметом даного Договору є надання Замовнику інформаційних та інших послуг, передбачених цією Офертою. До таких послуг належать такі:
 • 2.1.1. Організація пошуку і підбору клієнтів, з якими Репетитор зобов'язується проводити платні індивідуальні заняття та (або) консультації, виконання інших робіт за обраним Клієнтом для себе особисто або для третіх осіб напрямку (галузі, предмета);
 • 2.1.2. Надання інформації про Клієнта та інформації про сутність, характер та обсяг замовлення, зробленого Клієнтом;
 • 2.1.3. Розміщення на Інтернет-сайті Виконавця інформації про Репетитора, а також про послуги, які він надає Клієнтам;
 • 2.1.4. Надання інших послуг, передбачених цією Офертою.
 • 2.2. Замовник зобов'язується прийняти послуги, передбачені пунктом 2.1. цієї Оферти, і сплатити Виконавцю грошову суму в розмірі та порядку, визначеному пунктом 5 цієї Оферти.
 • 3. Акцепт цієї Оферти
 • 3.1. Акцепт цієї Оферти вважається здійсненим після вчинення Замовником наступних дій:
 • - реєстрація Замовника на Інтернет-сайті Виконавця;
 • - прийняття цієї Оферти, здійснюване шляхом натискання на кнопку «Згоден».
 • 3.2. З моменту реєстрації на Інтернет-сайті Виконавця умови цієї Оферти вважаються прийнятими Замовником і Виконавцем, а Договір про надання послуг, передбачених пунктом 2.1. цієї Оферти, вважається укладеним.
 • 3.3 Усі Замовники, що зареєстровані на Інтернет-сайті до дати публікації цієї Оферти вважаються такими, що автоматично здійснили Акцепт даної Оферти та погоджуються з усіма її умовами.
 • 3.4 У разі якщо особи, вказані у частині 3.3 не погоджуються з усіма або деякими умовами цієї Оферти, то вони зобов'язані впродовж 1 (однієї) доби після ознайомлення з текстом цієї Оферти повідомити про це Адміністратора Інтернет-сайту та припинити використання Інтернет-сайту в особистих інтересах та (або) інтересах третіх осіб.
 • 4. Права та обов'язки сторін
 • 4.1. Виконавець зобов'язується:
 • 4.1.1. зареєструвати Репетитора на Інтернет-сайті Виконавця, а також створити та надати Репетитору в безкоштовне користування Бек-офіс в якому є відповідні розділи, що містять інформацію про Замовника, а також про послуги, які він надає Клієнтам;
 • 4.1.2. направити Репетитору на електронну пошту, вказану при реєстрації Репетитора на Інтернет-сайті Виконавця, посилання для підтвердження реєстрації та доступу в Бек-офіс;
 • 4.1.3. надати послуги Репетитора Клієнту в повному обсязі та у відповідності з умовами даної Оферти;
 • 4.1.4. після отримання замовлення від Клієнта направити на електронну адресу Репетитора, що підходить за параметрами замовлення, лист, що містить інформацію про контактні данні Клієнта;
 • 4.1.5. після отримання замовлення від Клієнта направити на електронну пошту Репетитора, що підходить за параметрами замовлення, лист, що містить інформацію про замовлення, зокрема про сутність, характер, термін замовлення та інші його умови;
 • 4.1.6. забезпечити режим конфіденційності інформації, отриманої від Репетитора;
 • 4.1.7. консультувати Репетитора з питань, що виникають у нього у зв'язку з наданням йому послуг, а також надавати інформацію, необхідну для їх надання;
 • 4.1.8. своєчасно публікувати на Інтернет-сайті Виконавця повідомлення, пов'язані з будь-якими змінами щодо порядку надання послуг Репетиторів, зміною розміру та порядку оплати за надані послуги, зміною цього Договору–Оферти, та/або сповіщати Репетитора шляхом направлення інформації про зміни на електронну пошту та/або його Бек-офіс на Інтернет-сайті Виконавця;
 • 4.1.9. виставляти рахунок Замовнику на оплату послуг Виконавця після проведення їм відповідних занять і (або) консультацій, виконання інших робіт з Клієнтом;
 • 4.1.10. виконувати інші обов'язки, передбачені цією Офертою.
 • 4.2. Репетитор зобов'язується:
 • 4.2.1. зареєструватися на Інтернет-сайті Виконавця;
 • 4.2.2. надавати Виконавцю повну та достовірну інформацію про себе, умови своєї професійної діяльності та про надавані Клієнтам послуги;
 • 4.2.3. приймати послуги, що надаються Виконавцем, у строки та в обсягах, передбачених цією Офертою;
 • 4.2.4. проводити оплату послуг Виконавця, передбачених пунктом 2.1 цієї Оферти, в розмірах і в порядку, передбаченому пунктом 5 цієї Оферти;
 • 4.2.5. негайно (в продовж 1 (однієї) години) зв'язатися з Клієнтом після отримання листа на електронну пошту і домовитися про дату першого заняття і (або) консультації;
 • 4.2.6. після першого дзвінка Клієнту в той же день направити представнику Виконавця в особі Адміністратора звіт про результати такого спілкування шляхом використання Бек-офісу, дзвінка в компанію, електронного листа або зворотнього зв'язку на сайті компанії зокрема про підсумки переговорів з Клієнтом, про досягнуті домовленості. Даний обов'язок зберігається за Репетитором і в тому випадку, якщо домовленість про дату першого заняття з Клієнтом не була досягнута, а також у випадках, якщо додзвонитися до відповідного Клієнта не вдалося;
 • 4.2.7. у всіх випадках інформувати Виконавця про перенесення дати проведення занять і (або) консультацій з Клієнтом;
 • 4.2.8. повідомити Виконавця про результати проведення першого заняття і (або) консультації з Клієнтом;
 • 4.2.9. інформувати Виконавця протягом 3 (трьох) робочих днів про будь-які зміни своїх контактних даних, про зміну умов на яких надаються Клієнтам послуги, про тимчасове припинення надання послуг Клієнтам або про повне припинення своєї репетиторської діяльності;
 • 4.2.10. здійснити оплату послуг Виконавця в розмірах і в порядку, передбаченому пунктом 5 цієї Оферти;
 • 4.2.11. повідомити Виконавця про здійснення оплати його послуг відповідно до пункту 5.6 цієї Оферти;
 • 4.2.12. повідомити Виконавця про неможливість оплати його послуг у строк, встановлений пунктом 5.6 цієї Оферти
 • 4.2.13. у разі відсутності можливості домовитися з Клієнтом про проведення занять за його замовленням даним Репетитором, а також у разі передчасного припинення занять (обриву Занять), Репетитор в обов'язковому порядку зобов'язується інформувати Виконавця протягом 1 (однієї) доби про неможливість подальшої роботи з даним замовленням;
 • 4.2.14. не надавати для розміщення на Інтернет-сайті Виконавця інформацію, яка згідно з чинним законодавством може порушувати права третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності або являти собою інше порушення чинного законодавства України;
 • 4.2.15. належним чином і сумлінно виконувати свої обов'язки, передбачені цією Офертою;
 • 4.2.16. нести інші обов'язки, встановлені цією Офертою.
 • 4.3. Виконавець має право:
 • 4.3.1. вимагати і отримувати від Замовника інформацію у формі копій документів та/або з поданням оригіналів, пов'язану з його професійною діяльністю, зокрема документів, що підтверджують досвід його роботи, рівень освіти, кваліфікацію, місце роботи і так далі;
 • 4.3.2. здійснювати перевірку наданих Репетитором документів, інформації та інших відомостей в будь-який час і без повідомлення про це самого Репетитора;
 • 4.3.3. отримати оплату за надання послуг, що є предметом цієї Оферти, у розмірі та в порядку, передбаченому пунктом 5 цієї Оферти.
 • 4.3.4. у разі виявлення недостовірності наданих Репетитором документів, даних та іншої інформації, або виникнення сумнівів у їх достовірності, негайно призупинити надання послуг до отримання від Репетитора достовірних даних та (або) підтверджуючих їх документів. При відсутності відповіді на запит Виконавця про надання уточнень, додаткової інформації та підтверджуючих документів протягом 10 (десяти) календарних днів або при виявленні навмисного надання Репетитором недостовірних відомостей та інформації, Виконавець має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Репетитора шляхом направлення на його електронну пошту відповідного листа;
 • 4.3.5. розмістити інформацію про послуги Репетитора на Інтернет-сайті Виконавця без вказівки контактної інформації Репетитора, розмістити інформацію про послуги Репетитора (включаючи фото Репетитора, ім’я та опис послуг, освіти, інформації про себе та методів викладання будь-якою мовою) на сторінках Виконавця у соціальних мережах (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, тощо), на партнерських та інших загальнодоступних інтернет-ресурсах без вказівки контактної інформації Репетитора;
 • 4.3.6. відмовити в публікації на Інтернет-сайті Виконавця інформації, яку Репетитор не може підтвердити;
 • 4.3.7. редагувати, систематизувати, скорочувати, перекладати на мови Інтернет-сайту Виконавця на власний розсуд інформацію про Репетитора, призначену для розміщення на Інтернет-сайті Виконавця;
 • 4.3.8. контролювати діяльністьРепетитора шляхом звернення до Клієнта, з якими Репетитор проводив відповідні заняття та (або) консультації;
 • 4.3.9. тимчасово припиняти надання послуг Репетитора за цією Офертою з технічних, технологічних або інших причин, що перешкоджають наданню послуг, на період усунення цих причин;
 • 4.3.10. тимчасово призупинити надання подальших послуг Репетитора за наявності заборгованості по оплаті за раніше надані йому послуги за цим Договором;
 • 4.3.11. в цілях поліпшення якості обслуговування вести запис телефонних переговорів представників Виконавця з Репетитором, без обмеження часу і способів фіксації телефонних переговорів, при цьому запис телефонних переговорів може бути здійснено як при вхідному дзвінку від Репетитора, так і при вихідному дзвінку Репетитору;
 • 4.3.12. направляти інформаційні, організаційні та інші матеріали в рамках виконання цього Договору на будь-які контакти для зв'язку, надані Репетитором, без будь-яких обмежень;
 • 4.3.13. здійснювати інші права, надані цією Офертою.
 • 4.4. Репетитор має право:
 • 4.4.1. на надання Виконавцем послуг, передбачених пунктом 2.1 цієї Оферти;
 • 4.4.2. на належне виконання Виконавцем своїх прав та обов'язків за цим Договором;
 • 4.4.3. отримувати від Виконавця повну і достовірну інформацію про організації та забезпеченні виконання послуг за цим Договором;
 • 4.4.4. на отримання консультацій з усіх питань, пов'язаних з його діяльністю по наданню послуг;
 • 4.4.5. брати участь у всіх заходах, що проводяться Виконавцем для викладачів, в тому числі брати участь у семінарах, тренінгах, конференціях, вебінарах і так далі;
 • 4.4.6. при наданні послуг Клієнтам користуватися ресурсами, що знаходяться на Інтернет-сайті Виконавця;
 • 4.4.7. отримувати інформацію про контактні дані Клієнта, а також інформацію про замовлення, зроблене Клієнтом у разі призначення Репетитора на замовлення;
 • 4.4.8. відмовитися від проведення Занять, повідомивши про це Виконавця шляхом направлення йому відповідного листа з поясненням причин відмови;
 • 4.4.9. здійснювати інші права, надані цією Офертою.
 • 5. Вартість послуг і порядок розрахунків
 • 5.1. Репетитор зобов'язується оплатити надані Виконавцем послуги, передбачені пунктом 2.1. даної Оферти.
 • 5.2. Оплата послуг Виконавця проводиться на підставі рахунку, виставленого Виконавцем Репетитору в його Бек-офісі.
 • 5.3. Вартість послуг Виконавця складає:
 • 5.3.1. вартість одного заняття з клієнтом. Якщо Виконавець отримав 2 (два) і більше замовлень (різні предмети) від одного клієнта, то Виконавець зобов'язується оплатити кожне з замовлень (предметів) окремо.
 • 5.3.2. у разі короткострокових занять вартість послуг Виконавця встановлюється в індивідуальному порядку.
 • 5.3.3. у разі виконання Репетитором інших послуг (курсова робота, контрольна робота, консультація, переклад іноземних текстів, завдання тощо), вартість послуг складає не менше 20 % від вартості виконаної роботи.
 • 5.3.4. Комісія, що сплачується Репетитором в користь Виконавця, розраховується за ставкою, зазначеною в профілі Репетитора, на момент призначення Репетитора на заявку Клієнта.
 • 5.3.5. У випадках, якщо Клієнт і Репетитор домовилися про зниження ставки, комісія розраховується за ставкою, яка була вказана Репетитором в особистому профілі на сайті Виконавця на момент призначення репетитора на заявку Клієнта.
 • 5.4. Рахунок на оплату послуг Виконавця формується, виходячи зі звіту Репетитора про результати проведення відповідного заняття з Клієнтом, а також на підставі інформації, отриманої Виконавцем від Клієнта відповідно до пункту 4.3.8 даної Оферти, з яким Репетитор проводив заняття. Виконавець залишає за собою право виставляти рахунок виключно на підставі достовірної інформації, отриманої від Клієнта.
 • 5.5. Оплата послуг Виконавця проводиться Репетитор в такі строки:
 • 5.5.1 Протягом 10 (десяти) днів з моменту виставлення рахунку на оплату послуг Виконавця.
 • 5.6 Оплата послуг Виконавця проводиться способами, зазначеними на Інтернет-сайті Виконавця в Бек-офісі репетитора. Репетитор зобов'язується повідомити про факт здійснення оплати і спосіб оплати Виконавцю, якщо був використаний альтернативний метод оплати від того, що представлено в Бек-офісі репетитора (в разі узгодження з Адміністрацією Інтернет-Сайту).
 • 5.7. Якщо оплатити вартість послуг (Комісію) Виконавця в строк, передбачений пунктами 5.5-5.5.1 даної Оферти, неможливо з причин, не залежних від Репетитора, Репетитор повинен повідомити про це Виконавця по телефону або за допомогою використання Бек-офісу і / або зворотного зв'язку на Інтернет-сайті Виконавця.
 • 5.8. Якщо Репетитор не оплачує без поважних причин послуги Виконавця протягом 2 (двох) тижнів з моменту виставлення рахунку, тоді Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від надання послуг, що є предметом даної Оферти.
 • 5.9. Виконавець має право на призупинення надання послуг Репетитору, передбачених пунктом 2.1. даної Оферти, в односторонньому порядку, якщо Репетитор своєчасно не повідомив Виконавця про неможливість здійснити оплату послуг Виконавця, не надав вагомих пояснень неможливості здійснити оплату послуг Виконавця.
 • 5.11. Засоби, що підлягають поверненню виходячи з перерахунку комісії належної до сплати Виконавцю, нараховуються виключно на баланс гаманця репетитора в Бек-офісі на Інтернет-сайті Виконавця.
 • 5.11.1. Повернення коштів Репетитору на розрахунковий рахунок, Банківську карту або готівкою, використовуючи будь-який інший фінансовий інструмент-не передбачений.
 • 5.12. Термін, протягом якого приймаються запити про перерахунок комісії сплаченої Репетитором на користь Виконавця, становить не більше 14 (чотирнадцять) днів з дати першого заняття.
 • 5.13. Репетитор самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів, в тому числі при використанні способів оплати, які вказані на Інтернет-сайті Виконавця.
 • 5.14. При розірванні Договору (з будь-яких причин) сплачені Репетитором кошти в якості передоплати на особистий внутрішній Гаманець в Бек-офісі на Інтернет-Сайті Виконавця поверненню не підлягають (або нараховані на баланс гаманця після перерахунку комісії Виконавця).
 • 6. Строк дії та зміна умов Оферти, Договору
 • 6.1. Ця Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Інтернет-сайті Виконавця (дата розміщення 01.05.2019) і діє до моменту відкликання її Виконавцем.
 • 6.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Інтернет-сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначено безпосередньо в тексті самої зміненої Оферти.
 • 6.3. Акцепт цієї Оферти в порядку, передбаченому пунктом 3 цієї Оферти, вважається укладенням Договору на надання послуг між Виконавцем і Замовником на умовах, встановлених даною Офертою. При цьому Договір набирає чинності з моменту Акцепту цієї Оферти і діє до моменту його розірвання у відповідності з положеннями чинного законодавства та умовами даної Оферти.
 • 7. Розірвання Договору
 • 7.1. Договір може бути розірваний:
 • 7.1.1. за згодою Сторін у будь-який час;
 • 7.1.2. за ініціативою будь-якої із Сторін:
 • — Виконавець має право в будь-який час розірвати цей Договір без пояснення причин;
 • — Репетитор має право в будь-який час розірвати даний Договір за умови оплати Виконавцю фактично понесених витрат та послуг, наданих до моменту відмови.
 • 7.1.3. з інших підстав, передбачених цією Офертою;
 • 7.2. Виконавець може розірвати даний Договір з Репетитором у разі відмови останнього від оплати послуг, наданих Виконавцем за цим Договором, або у разі несплати послуг Виконавця протягом 2 (двох) тижнів без поважних причин.
 • 7.3. Виконавець може розірвати даний Договір з Репетитором у разі встановлення факту спроби обману Виконавця або недобросовісних дій з боку Репетитора щодо Клієнта.
 • 7.4. Договір вважається розірваним з дня письмового та/чи е-мейл повідомлення Виконавцем
 • 8. Особливі умови
 • 8.1 Адміністратор розподіляє замовлення серед Репетиторів з використанням рейтингової системи.
 • 8.2 Рейтинг Репетитора формується на базі якості наданої ним інформації, відгуків Клієнтів, написаних Замовником оригінальних статей, блогів та відео-блогів для Інтернет-сайту. Статті, блоги та відео-блоги повинні стосуватись середньої або вищої освіти в Україні та (або) закордоном (для отримання доступу до написання новин та блогів Замовник повинен звернутись до Адміністраторів).
 • 8.3 Адміністратор спершу пропонує замовлення репетитору, який відповідає вимогам клієнта і має найвищий рейтинг. Якщо Репетитор не погоджується взяти дане замовлення то воно вноситься в список "Потенційні заявки", який ви бачите на сторінці "Мої замовлення". У списку "Потенційні заявки" Замовник бачить тільки ті заявки, що підходять Замовнику відповідно до заповнених ним даних.
 • 8.4 Якщо заявка була відправлена на анкету конкретного Замовника, то він першим отримує це замовлення. В разі відмови таким Замовником від замовлення, воно потрапляє в список "Потенційні заявки".
 • 8.5 Разом з публікацією в "Потенційні заявки" Виконавець надсилає на Електронну пошту Замовника повідомлення про появу замовлення, що може зацікавити Репетитора. Якщо Замовник хоче прийняти таке замовлення, то Замовник має повідомити Адміністратора про бажання отримати заявку натиснувши кнопку "Бажаю взяти заявку" на сторінці "Мої замовлення". Адміністратор зв’яжеться з тим Репетитором, що виявив бажання взяти замовлення і має найвищий рейтинг.
 • 8.6 Внесені кошти на особистий рахунок Замовника в системі Профрепетитор можна використовувати тільки для оплати послуг компанії Профрепетитор;
 • 8.7 Внесення коштів на особистий рахунок Замовника в системі Профрепетитор здійснюється способами, зазначеними на сайті.
 • 8.8 Повернення коштів Замовника з внутрішнього рахунку системи Профрепетитор не передбачено.
 • 8.9 Кошти, внесені на особовий рахунок Замовника в системі Профрепетитор, мають необмежений термін дії.
 • 8.10 У випадку блокування облікового запису користувача при порушенні умов використання Інтернет-сайту гроші не повертаються.
 • 8.11 У разі закриття аккаунта Замовником, кошти, що знаходяться на особистому рахунку Замовника в системі Профрепетитор не повертаються.